Taustaa

Forum Artis on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taide- ja kulttuurialan eettisen ohjeiston alan itsesääntelyä varten 1.8.2021-31.12.2022. Ohjeisto lähtee oletuksesta, että kaikki alalla toimivat noudattavat kuhunkin tapahtumaan, yhteistyöhön tai taideteokseen liittyvää tarvittavaa lainsäädäntöä. Tärkeimmät lait löytyvät välilehdeltä Linkkejä.

Ohjeistus käsittelee eettisesti punnittavia valintoja ja eri osapuolien kohtelua. Ohjeistoon on liitetty linkitettyinä kaikki laatijoiden tietoon tulleet taidealalla käytössä olevat eettiset ohjeistukset, joita on myös käytetty osana ohjeiston laadintaa.

Eettisiä ohjeita ja muita ohjeistoa sivuavia dokumentteja on välilehdellä Linkkejä.

Laadinnan aikana kuullut tahot löytyvät sivulta Haastatellut tahot.

Ohjeisto on tarkoitettu ennaltaehkäisyyn ja hyvien käytäntöjen luomisen avuksi. Sanoittamalla mahdolliset ongelmat ja vaikeudet tähdätään tiedon lisäämiseen ja hyvän toiminnan vahvistamiseen. Samalla pyritään rakentamaan siltoja eri toimijoiden, taiteenlajien, sukupolvien, väestöryhmien ja kaikkien muiden taiteentekemiseen osallistuvien ryhmien kesken.

Nyt julkaistu ohjeisto on pilottiversio ja ensimmäisenä vuonna (2023) kerätään kokemuksia, testataan soveltuvuutta ja kootaan mahdollisia muutostarpeita.

Työssä avusti teologian opiskelija Juho Peura sekä ohjausryhmä:
Virpi Hämeen-Anttila, puheenjohtaja, Forum Artis
Hanna Fontana, henkilöstöpäällikkö, Suomen kansallisooppera ja -baletti
David Kozma, näyttelijä ja ohjaaja
Aura Lehtonen, juristi, Suomen Taiteilijaseura
Henrik Rydenfelt, käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti, Helsingin yliopisto
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, tekstiili- ja käsitetaiteilija

Huomioita sekä lisäyksiä linkkeihin voi lähettää Forum Artisille sähköpostilla hanna.kosonen@forumartis.fi

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.