Kysely

Tällä kyselyllä kerätään tietoa taide- ja kulttuurialan ajankohtaisista, korkeintaan kaksi vuotta vanhoista eettisistä ongelmista (vuodet 2021-23).

Lue taide- ja kulttuurialan eettinen ohjeisto ennen vastaamista osoitteessa eettinentaide.fi.

Pyydämme että et mainitse nimeäsi tai tapahtumiin liittyvien henkilöiden tai organisaatioiden nimiä tai tunnistettavia tietoja vastatessasi. Kaikki tiedot käsitellään nimettöminä ja luottamuksella.

Tietoja kerätään eettisen ohjeiston kehittämiseksi ja muiden tarvittavien toimenpiteiden kartoittamiseksi. Forum Artis ei anna neuvoja tilanteiden ratkaisemiseksi.

Lisätietoa voit tarvittaessa kysyä:
hanna.kosonen@forumartis.fi

Kysely taide- ja kulttuurialan eettisistä ongelmista

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.