Linkkejä eettisiin ohjeisiin ja etiikkaan

Arkkitehtuuri

Arkkitehdin ammattieettiset periaatteet

Elokuva-ala

Suomen elokuvasäätiön vastuullisuusohjeita

Ohjeistukset seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja televisioalalla (TEME)

Saavutettavuusohje elokuvateattereille

Kirjallisuus

Suomen Kirjailijaliiton hyvät käytännöt johtokunnalle

Kuvataide

Eettinen ohjeistus Suomen Taiteilijaseuran nimittämille edustajille

Suomen Taiteilijaseuran tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuvittaminen

Kääntäjät & tulkit

Suomen kääntäjien ja tulkkien eettiset periaatteet jäsenilleen

Hyvän kääntämisen ohjeistus

Oikeustulkin etiikka

Rättstolkens yrkeskod

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Turvallisemman tilan periaatteet

Muotoilu

Ornamon eettiset ohjeet suunnittelijoille

WDO:n laatima ammattietiikka

Museot

ICOMin luomat museotyön eettisen säännöt

Musiikki 

Turvallisen ja hyvin käyttäytyvän musiikkialan ohjeistus

Suomen Musiikintekijöiden turvallisemman tilan periaatteet

Elma – kestävän kehityksen digitaalinen alusta elävän musiikin alalle

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki

Suomen Jazzliiton vastuullisuusohjelma

Tanssi- ja sirkustaiteilijat

Suomen tanssi-ja sirkustaiteilijat ry:n laatima Eettinen toimintaohje tanssin ja sirkuksen kentälle

Teatteri

Näyttelijäliiton ohjeita koottuna

Esitystaiteen seura turvallisemman tilan periaatteet

Visuaalisen viestinnän suunnittelu 

Tietoa alasta

Eettiset ja ammatilliset säännöt

Toimialatutkimus 2023

Ohjeet visuaalisen viestinnän suunnittelun palkitsemistoimintaan

Tutkimus alalle työllistymisestä

Visuaalisen viestinnän suunnittelun kansainvälinen eettinen ohjeistus

Säätiöt

Säätiöt ja rahastot, hyvä säätiötapa

Lakeja

Tekijänoikeuslaki

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Yhdenvertaisuuslaki

Ympäristönsuojelulaki

Eläinsuojelulaki

Säätiölaki

Työturvallisuuslaki

Työsopimuslaki

Rikoslaki

Valtuutettuja

Lapsiasiainvaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuuttu

Muita eettisiä ohjeita

Journalistin ohjeet

Lääkärin eettiset ohjeet

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet

Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet

Varhaiskasvatuksen eettiset periaatteet

Suomen opinto-ohjaajat ry:n eettiset periaatteet

Lakimiesliiton eettiset ohjeet

Pappisliiton eettiset ohjeet

Professoriliiton eettiset ohjeet

Psykologiliiton eettiset ohjeet

Tietokirjailijoiden eettiset ohjeet

OAJ:n eettiset ohjeet

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Teoston vastuullisuusraportti

Korruptio ja eettisyys kunnissa

MTL:n eettiset periaatteet viestintätoimistoille

Viestinnän eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet rakennustyöpaikoille

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt

Hyvä tieteellinen käytäntö

Balancekunst Norway

Kunst & Kultur i Balance

Demystifying Access – how to create better access for audiences to the performing arts

Access Rider ohjeita ja tieto muusikoille

YK:n vammaisoikeuksien sopimus

Taideyliopiston eettiset periaatteet

Selvityksiä

Anna Anttila, Tyttöhän soittaa kuin mies

Jukka Liedes, Kulttuurialan eettisestä toimielimestä

Jaana Paanetoja, Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla

Opinnäytteitä

Meri Jaakola, “MY WORK OPPORTUNITIES DEPEND ON HOW MUCH I CAN TAKE” 
Inappropriate behaviour and harassment in the cultural domain in Finland 

Tuulia Ahokas, Kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutuminen työharjoitteluissa

Mikael Kinanen, Vapauden rajat: taiteellisen ilmaisun eettinen ohjaus Taideyliopistossa

Muuta

Kirsi Törmi, Kehotietoisuus eettisen osaamisen perustana

Yhteisötaiteen etiikka, Tilaa toiselle, arvoa arvaamattomalle, Toim. Lea Kantonen ja Sari Karttunen, 2021

Kirsi Monni ja Kirsi Törmi, Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään

Meri Jaakola, Työelämä ilman epäasiallista kohtelua on jokaisen perusoikeus

Vaula Helin, Tanssia ilman rajoja

Kulttuuria kaikille -palvelu

Jari Muikku, Nyt meni hermot; blogikirjoitus koronasta ja kulttuurista

Akavan ohjeet epäasiallisen käytöksen tunnistamiseksi

Akava työpaikkakiusaamisesta ja häirinnästä

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi
Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden
edistäminen -työryhmän loppuraportti (OKM)

Hyvän harjoittelun opas (TAKU)

Anneli Kanto, Huono neuvottelija

Tietoa työolosuhteiden edellytyksistä

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäiseviä periaatteita urheiluseuroille

Työterveyslaitos, Floor is yours! Turvallisuusjohtamisen- ja kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

Reilun taiteen manifesti

Raportti: Kysely yhdenvertaisuudesta musiikkialalla

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.