1. Taiteen vapaus ja vastuu

Ohjeiden selitykset avautuvat sinisiä nuolia painamalla.

Taiteen vapauteen kuuluu taiteilijan oikeus valita aiheensa, menetelmänsä ja ilmaisemisen tapansa. Taiteen sisältöä ja taiteen moninaisuutta ei tule säädellä ulkopuolelta.

Puutunko rahoittajana tai tilaajana tarpeettomasti taiteen sisältöön?

Olenko päättäjänä valmis edistämään sellaistakin taidetta, joka ei vastaa omaa vakaumustani tai mieltymyksiäni? 

Taiteen tekemisen on kunnioitettava perusoikeuksia. Taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden tulee ottaa huomioon sekä omat että toisten oikeudet, mukaan lukien oikeus nauttia taiteesta.

Ymmärränkö, ettei taiteen tekemisen tule edellyttää yksilölle luopumista perusoikeuksista, esimerkiksi yksityisyyden suojasta tai omantunnon vapaudesta?

Myös taiteella on vastuuta yhteiskunnasta, ihmisistä ja luonnosta. Taiteen tekemisessä on otettava huomioon sen ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset vaikutukset.

Voittoa tavoittelematon toiminta poikkeaa markkinalähtöisestä. Olenko varmistanut, että kaikkien ja kaiken tyyppisten osapuolten mahdollisuudet elinkeinon harjoittamiseen toteutuvat?

Ovatko valitsemani ratkaisut käytössä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman ekologisia? 

Toimivalle taide- ja kulttuurielämälle on välttämätöntä muotojen runsaus. Eri taidemuotojen keskinäistä arvostusta tulee tukea.

Asetanko oman taidealani tai taidelajini toisten yläpuolelle?

Olenko ottanut riittävästi selvää muiden taidemuotojen vaatimista olosuhteista ja tarpeista?

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.