2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Ohjeiden selitykset avautuvat sinisiä nuolia painamalla.

Taiteellisessa toiminnassa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Ihmisten moninaisuus ja erilaisuus otetaan huomioon taiteen vapautta ja taiteenalojen ominaispiirteitä kunnioittavalla tavalla. 

Hyväksynkö erilaisuuden osana taiteellista ilmaisua? 

Olenko valmis tutustumaan itselleni uusiin käytäntöihin ja taiteen tekemisen tapoihin? 

Muistanko, että moninaisuuteen kuuluvat myös yksipuoliset kannanotot? 

Osaanko tarkastella omia kielellisiä, kansallisia tai muita ennakkoluulojani? 

Olenko varmistanut, etten sulje ulos muita taiteenteon kannalta epäolennaisten seikkojen perusteella?  

Taiteen tekemisessä toisen haavoittuvaista asemaa ei saa käyttää hyväksi. Esimerkiksi ammatilliseen asemaan, toimintakykyyn, ikään, sukupuoleen ja sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai toimeentuloon liittyvät valta-asemat on tunnistettava niiden väärinkäytön ehkäisemiseksi. Erityistä huomioita tulee kiinnittää alaikäisten kohteluun.  

Onko vähemmistöt ja aliedustetut ryhmät otettu huomioon suunnitteluvaiheessa?
Onko heitä kuultu riittävästi?

Onko erilaisesta asemasta johtuvat erot otettu huomioon?
Voinko tasoittaa eroja toimintatapoja muuttamalla?

Pyrinkö mahdollisuuksieni mukaan edistämään heikossa asemassa olevien taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden asemaa ja työskentelymahdollisuuksia? 

Sekä taiteen tekemisessä että sen esittämisessä yleisölle tulee edistää saavutettavuutta ja esteettömyyttä. 

Taide- ja kulttuurielämä keskittyy voimakkaasti etelän isoihin kaupunkeihin. Onko mahdollisuuksia muualla asuvien taiteilijoiden ja yleisön tavoittamiseksi pohdittu? 

Taiteilijoiden ja toimijoiden asemassa valtionosuuslaitosten ja vapaan kentän välillä on suuri ero. Otanko ne toiminnassani huomioon?

Millaiset kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ovat mahdollisia, kun otetaan huomioon resurssit ja taideteoksen luonne? 

Onko pohdittu mahdollisuuksia teoksen esittämiseen saavutettavassa tilassa tai teoksen vaihtoehtoista tai osittaista esittelyä esimerkiksi digitaalisena?  
Onko selvitetty mahdollisuudet teoksen tulkkaamiseen muilla kielillä, viittomakielellä tai kuvailutulkkauksella?

Eettistä ohjeistoa suositellaan noudatettavaksi soveltuvin ja kutakin taidealaa, toimijaa ja tilannetta koskevin osin lainsäädännön ohella.

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.