Enkät

Med hjälp av denna enkät samlar vi in information om aktuella etiska problem inom konst- och kulturbranschen under de senaste två åren (2021–23).

Innan du svarar, läs först de etiska anvisningarna för konst- och kulturbranschen på webbplatsen eettinentaide.fi.

Vi ber att du inte nämner ditt namn, inte heller namn eller kännetecken på personer eller organisationer som kan kopplas till händelserna. All information behandlas anonymt och konfidentiellt.

Vi samlar in information för att utveckla de etiska anvisningarna och kartlägga andra behövliga åtgärder. Forum Artis står inte till tjänst med råd om hur situationerna kan lösas.

Vid behov ges ytterligare information av:
hanna.kosonen@forumartis.fi

Enkät om etiska problem i konst- och kulturbranschen

Vi rekommenderar att dessa etiska anvisningar efterföljs vid sidan av lagstiftningen, på lämpligt sätt och enligt det som gäller varje enskild konstbransch, aktör och situation.

Svara på enkäten om du upplevt oetiskt bemötande eller oetiska handlingar under åren 2021–2023. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.