Bakgrund

Forum Artis har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet sammanställt dessa etiska anvisningar för självreglering av konst- och kulturbranschen 1.8.2021–31.12.2022. Anvisningarna utgår ifrån att alla som är verksamma inom branschen efterföljer lagstiftningen gällande enskilda evenemang, samarbeten och konstverk. De viktigaste lagarna finns under mellanbladet Länkar.

Anvisningarna behandlar etiska avvägda val och behandling av olika parter. Alla etiska instruktioner som för tillfället är i bruk inom konstbranschen och som kommit till den utformande arbetsgruppens kännedom har länkats till anvisningarna, och de har också använts vid sammanställandet av dem.
Etiska instruktioner och andra dokument som tangerar anvisningarna finns under mellanbladet Länkar.

De organisationer som hörts vid sammanställandet finns listade under rubriken Organisationer som intervjuats.

Anvisningarna är ämnade som förebyggande och som hjälp för att skapa god praxis. Genom att verbalisera eventuella problem och svårigheter strävar man efter att öka kunskapen och stärka goda handlingar. Samtidigt är strävan att bygga broar mellan olika aktörer, konstformer, generationer, befolkningsgrupper och alla andra grupper som deltar i konstnärlig verksamhet.

De anvisningar som nu publiceras är en pilotversion och under det första året (2023) samlar man in erfarenheter, testar deras lämplighet och sammanställer eventuella förändringsbehov.

Vid arbetet assisterade teologie studerande Juho Peura samt ledningsgruppen:

Virpi Hämeen-Anttila, ordförande, Forum Artis
Hanna Fontana, personalchef, Finlands nationalopera och -balett
David Kozma, skådespelare och regissör
Aura Lehtonen, jurist, Konstnärsgillet i Finland
Henrik Rydenfelt, docent i praktisk filosofi och kommunikation, Helsingfors universitet
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, textil- och konceptkonstnär

Observationer och tillägg till länkarna kan skickas till Forum Artis per epost: hanna.kosonen@forumartis.fi

Vi rekommenderar att dessa etiska anvisningar efterföljs vid sidan av lagstiftningen, på lämpligt sätt och enligt det som gäller varje enskild konstbransch, aktör och situation.

Svara på enkäten om du upplevt oetiskt bemötande eller oetiska handlingar under åren 2021–2023. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.